Flå ungdomsfrivilligsentral

Flå ungdomsfrivilligsentral skal ha stort fokus på å både engasjere barn og unge, men også å hjelpe barn og unge til å engasjere seg i sitt lokalsamfunn! I tillegg til dette arrangeres det en ungdomsklubb for de på ungdomstrinnet her på Flå. Dette skal være en møteplass og er også en gylden mulighet til å lære seg å ta ansvar og medvirke til et fellesskap.

Flå ungdomsfrivilligsentral ble etablert i 2020 og driftes i godt samarbeid med den veletablerte Flå frivilligsentral. 

En av de store oppgavene til ungdomsfrivilligsentralen er å drive klubben i samarbeid med ungdommene. I sommer har vi pusset opp klubben og flere ungdommer har vært med å bidratt med maling av vegger, kunstneriske innslag og gode ideer! Det har kommet nytt film/ danserom med ny TV, og en egen kiosk oppe i klubblokalet. Her er det godteri, nudler og drikke som selges. Videre skal det være arrangementer i regi av en klubbkomite som skal opprettes i løpet av høsten, i samarbeid med ungdomsrådet til kommunen. 

Ungdomsfrivilligsentralen skal også sørge for at ungdommer har et godt tilbud om sommeren til aktiviteter de kan være med på. Målet her blir at ungdommer selv skal få være med å arrangere aktiviteter. 

Følg oss på Facebook "Flå ungdomsfrivilligsentral", instagram "Flaaungdomsfrivilligsentral" og snapchat "Flaaklubben".

Kontakt

Flå kommune v/Flå Frivilligsentral, Sentrumsvegen 24
3539 Flå

Organisasjonsnummer
964951462

Sosiale media

2023 © Flå frivilligsentral