Teknologikafe på Flåheimen

Elever fra Flå skole inviterer til teknologikafe på Flåheimen

Aldersgruppe: For alle

Vi er hjelpsomme elever fra Flå ungdomsskole som har valgfag som heter Innsats for andre. Et fag som går ut på å inkludere alle i samfunnet. Vi har bestemt oss for å lage en teknologikafe for eldre som har teknologiske problemer i hverdagen, og trenger eventuell hjelp med det. Dette er en fin mulighet for alle som vil ha en god og lærerik dag. Både eldre og yngre folk. Vi vil skape en trygg plass hvor vi alle kan snakke med hverandre og dele gode ideer sammen.

Alle eldre er velkommen til koselig samhold med ungdommen. Vi skal tilby mat og drikke og hjelp av teknologiske problemer. Vi skal lage sveler og kaffe som er gratis for alle, noe som vil skape en hyggelig dag som alle kan nyte.

TID OG STED: ONSDAG 23.11 og 07.12. Klokken 13:00 - 14:00 i arbeidsstua på Flåheimen

Vi kan hjelpe med:

- Hjelp med telefon, nettbrett og pc (Meldinger, bilder, apper, innstillinger, etc.)

- Vi kan snakke og ha det fint sammen.

- Vi kan spille og ha aktiviteter sammen.


(NB: Ikke lov å gi elevene personlige opplysninger)


Velkommen!

Kontakt

Flå kommune v/Flå Frivilligsentral, Sentrumsvegen 24
3539 Flå

Organisasjonsnummer
964951462

Sosiale media

2023 © Flå frivilligsentral